T. Jürjo "Rahvalaulumissa" - teos segakoorile oreli jm. instrumentide saatel Vaata suuremalt

T. Jürjo "Rahvalaulumissa" - teos segakoorile oreli jm. instrumentide saatel

2147

4,70 €

Uus toode

1.Alguslaul "Nätse, Jeesus, mina tule"
2.Patutunnistuslaul "Nuta, inimene"
3.Kiituslaul "Au, kiitus olgu igavest"
4.Psalm 150 ja antifon "Päev ajab ära und ja ööd"
5.Astmelaul "Miks kui pagan inimene"
6.Usutunnistus
7.Pealaul "Taevavärav"
8.Palvelaul "Ma annan oma südame"
9.Litaania
10.Püha, püha, püha
11.Meie Isa palve
12.Jumala Tall
13.Lõpulaul "Oh, kui õndsad on need pühad taevas"

müüjaPauluse Raamatupood

4,70 €