12 rahvakoraali Vaata suuremalt

12 rahvakoraali

2545

3,52 €

Uus toode

Kogumikku on valitud koraalid, mida on paslik laulda ühiselt paastumaarjapäevast jaanipäevani. Neile lisaks on õhtulauluna tuntud koraal «Nüüd hingvad inimesed» ja meieisapalve koraaliparafraas «Oh Isa taevariigi sees.

1.Oh Kristus, Lunastaja (Noarootsi)
2.Su taevaminemise peal (Lääne-Nigula)
3a.Au, kiitus olgu igavest (Reigi)
3b.Au, kiitus olgu igavest (Kolga-Jaani)
4.Su vaimu, Isa, palume (Halliste)
5.Oh Jumal, Looja, Püha Vaim (Lääne-Nigula)
6.Issand, keda taevas seal (Vormsi)
7.Oh Jumal, Looja, tule sa (Vormsi )
8.Kui Jeesus suure armuga (Reigi)
9.Oh Isa, taevariigi sees (Kihnu)
10.Meile on see päev nüüd ilmunud (Suur-Pakri)
11.Oh Kristus, valgus oled sa (Suur-Pakri)
12a.Nüid ingvad inimesed (Lääne-Nigula)
12b.Nüüd hingvad inimesed (Hiiumaa)

Rahvakoraalide tekstid on pärit kiriku lauluraamatutest, seetõttu ei saa neid laule pidada täielikult rahvaloominguks, selgitab kogumiku eessõna. Samuti tuginevad paljud viisivariandid otseselt kirikulauludele. Kodus laulduna need viisid muutusid ja mugandusid rahvalikuks.

müüjaPauluse Raamatupood

3,52 €