Kultuurprotestantismi ja teoloogilise liberalismi ajalugu Eestis. Vaata suuremalt

Kultuurprotestantismi ja teoloogilise liberalismi ajalugu Eestis.

1350

17,70 €

Uus toode

Käesolev raamat on üldkäsitluslik uurimus kultuuriprotestantismi ja liberaalse uusprotestantliku vooluga seotud probleemistikust ja mõjujälgedest Eesti kultuuriloos. Oma sisu tõttu võib antud uurimust nimetada ka religioosse ja teoloogilise fundamentalismi ajaloo Eesti peatükiks.
Raamatus antakse ülevaade teoloogilise radikalismi ja liberalismi sünnist Saksa teoloogias ning selle mõjude jõudmisest eesti-baltisaksa kultuuriruumi. Raamatus antakse ülevaade ajaloolis-kriitilise piibliuurimustulemuste jõudmisest Eesti kirjandusse, laiematesse rahvakihtidesse ja luterlikku kirikusse. Joonistatakse detailselt välja nii konservatiivse kui ka uusprotestantlik liberaalse voolu intellektuaalsed portreed ja kirjeldatakse analüüsivalt nendevahelise konflikti arengulugu Eesti luterlikus kirikus.
Raamatuga on kaasas asjakohane CD.

Teoloogiadoktor Riho Saard (sünd 1961) on keskendunud oma teadustöödes põhiliselt 19. ja 20. sajandi Eesti usuliikumiste ja kiriku ajaloole, usulise ja rahvusliku identideedi ning teoloogilise mõtteloo uurimisele. R. Saardi doktoritöö oli pühendatud luterliku kiriku kujunemisele baltisaksa aadli poolt kontrollitud koloniaalkirikust vabaks rahvakirikuks.

müüjaPauluse Raamatupood
lk334
isbn9789949156733
autorRiho Saard

17,70 €