Piibel kaanest kaaneni - MP3 formaadis Vaata suuremalt

Piibel kaanest kaaneni - MP3 formaadis

1211

9,90 €

Uus toode

"Piibel kaanest kaaneni" on EELK Misjonikeskuse toodetud piibliõppekursus. Lektor Aare Kimmel avab Piibli aegset maailma ja seostab loetavat tänapäevaga, muutes sõnumi üldarusaadavaks ja eluliseks meilegi.

Raadiosaate õpetuse-osad on kättesaadavad salvestustena MP3 kujul. Komplektides ei sisaldu muusika ning kõrvalteemad.
Pakkuda on:

VANA TESTAMENT
1)Viie Moosese raamatu seletused - kokku 10 plaati, 23 €
2)Joosuast kuningateni - kokku 6 plaati, 17.90 €
3)Ajaraamatutest Estrini - 15.66 €
4)Iiob - 1 plaat 6.40 €
5)Psalmid - 3 plaati 11.51 €
6)Tarkuse poeesia(Õpetussõnad - Ülemlaul)- 4 plaati 13.10 €
7)Jesaja - 3 plaati 10.86 €
8)Jeremija ja nutulaulud 2 plaati 8,60 €
9)Hesekiel - 2 plaati 8,60 €
10)Taaniel - 1 plaat 6,40 €
11)Väikesed prohvetid - 6 plaati 17 €
Kõik varem käsitlemata jäänud Vana Testamendi prohvetid: Hoosea, Joel, Aamos, Obadja, Joona, Miika, Naahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sakarja, Malaki.
UUS TESTAMENT
8)Evangeeliumid ja Apostlite teod - kokku 10 plaati, 23 €
9)Pauluse kiri roomlastele - kokku 2 plaati, 8,55 €
10)Pauluse kirjad korintlastele - kaks plaati 8,60 €
11)Pauluse lühikesed kirjad kogudustele (Galaatlastele - Tessaloniklastele)- viis plaati 15,40 €
12)Pauluse kirjad töökaaslastele: Timoteusele, Tiitusele, Fileemonile 2 plaati 8,60 €
13)Kiri heebrealastele 2 plaati - 8,60 €
14)Jeesuse Kristuse sulaste kirjad 6 plaati - 17 €
Jaakobuse, Juuda, Peetruse ning Johannese kirjad
15)Johannese ilmutus 3 plaati - 11 €müüjaPauluse Raamatupood

9,90 €